โหลดเกมส์ (PC) Pes 2010


ความต้องการระบบ
ขั้นต่ำ:   Windows XP SP3, Vista SP1
Intel Pentium IV 2.4GHz หรือสูงกว่า
RAM ขั้นต่ำ 1 GB
HDD ว่าง 8 GB  ตัวอย่างเกม

(ขนาดไฟล์ 4.15 GB)

รหัสแตกไฟล์ คลิก
วิธีโหลด คลิก