โหลดเกมส์ (PC) The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king

  


ความต้องการของระบบ

ขั้นต่ำ:   Windows XP SP3, Vista SP1
Intel Pentium IV 2.4GHz หรือสูงกว่า
RAM ขั้นต่ำ 1 GB
HDD ว่าง 8 GB  ตัวอย่างเกม

(ขนาดไฟล์ 10 GB)

รหัสแตกไฟล์ คลิก
วิธีโหลด คลิก